Ang Kalabaw at ang Tagak

Minsan isang araw,
Ang kalabaw at tagak
Ay nagkatagpo sa batisan.
Kapwa sila nauuhaw.

Bati ng tagak, "Kumusta, kaibigan?"

"Mabuti naman, at ikaw?
Di ko akalaing ikaw pala ay hangal!"

"Bakit hangal?"

"Bakit ka naparito?
Ito ay ilog ko."

"Sino kang magbabawal?
Ito'y biyaya ng Maykapal!"

"Mula ngayon, ipinagbabawal ko,
Walang paparito kahit sino!
Ako ang hari nitong ilog,
Masdan yaring sungay na maalindog,
Simbolo ng kapangyarihang aking lubos."

"Kung tunay ngang ikaw ay hari,
Lumipad ka. Subukin kung maaari;
Pagnatupad mo, utos mo'y hindi mababali.
At kung mainom mo ang tubig sa ilog,
Hari ka ngang tunay. Dapat kang mapabantog!"

"Oo, pustahan tayo!"

"Payag ako. Gagawing alipin ang matatalo."

Ang lahat ng hayop at mga ibon
Nanood na sadya sa paligsahang iyon.

"Ikaw ang magsimula ng pag-inom,
Sa iyo'y susunod akong walang tutol,"
Sabi ng tagak na mahinahon.

Ang kalabaw ay nagsimulang uminom ng tubig sa batis,
Nagkataong mataas noon ang tide.
Sa kaiinom, tiyan ay lumaking parang buntis.

"Suko na ako!" sabi ng kalabaw,
"Hala nga, subukin mo, ikaw naman."

Uminom ang tagak na walang atubili,
Nagkataong noo'y ang ilog ay kumakati.

Nakita ng kalabaw na kakaunti na ang tubig,
"Nanalo ka!" karakaraka'y siyang sambit.

Mula noon mapapansing sa likod ng kalabaw
Dumarapo ang tagak bawa't oras araw-araw.

Ang kalabaw ay kanyang pinarusahan:
Pinag-aararo ng tumana, maghapunan,
Samantala siya'y nakaupo't nagbabantay.

Kuwento ni Pablo Cuasay

See also

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....