Salawikain

Ang salawikain ay mga kasabihan o kawikaan na nagbibigay o nagpapanuto ng magagandang aral o gabay sa pamumuhay, sa asal, sa pakikipagkapwa.

Ang layunin ng salawikain ay ang pagsasabi ng katotohanang hindi mapasusubalian na naging bahagi na ng ating tradisyong Pilipino na ang karamihan ay mula sa ibang bansa at ang iba nama'y mula pa sa ating mga ninuno na nagpalipat-lipat sa mga labi ng mga salinlahi.

Mga Salawikain - Page 1

Salawikain #1
Ang sa iba'y ginawa mo,
Siya ring gagawin sa iyo.
Salawikain #2
Ang buhay ay gayon lamang sa ugali't kalakaran;
Ganti-ganti katwiran: Magbayad ang may utang sa pinagkakautangan.
Salawikain #3
Ang pagpapaumanhi'y di laging kabaitan;
Ito'y nag-uudyok sa gawang paniniil;
Ang bayang laging nakayuko'y
Mahirap mahango sa pagkaalipin
Salawikain #4
Ang maagang naghahasik, maaga ring nagliligpit.
Ang bumibili ng mahal, siyang namumurahan.
Salawikain #5
Ang akala'y nakamura, namahalan pala.
Salawikain #6
Ayaw ng patulak, gusto'y laging pakabig.
Kung baga sa manok kahig lang nang kahig.
Salawikain #7
Ang liksi at tapang, kalasag ng buhay.

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....