Salawikain

Ang salawikain ay mga kasabihan o kawikaan na nagbibigay o nagpapanuto ng magagandang aral o gabay sa pamumuhay, sa asal, sa pakikipagkapwa.

Ang layunin ng salawikain ay ang pagsasabi ng katotohanang hindi mapasusubalian na naging bahagi na ng ating tradisyong Pilipino na ang karamihan ay mula sa ibang bansa at ang iba nama'y mula pa sa ating mga ninuno na nagpalipat-lipat sa mga labi ng mga salinlahi.

Mga Salawikain - Page 1

Salawikain #1
Ang sa iba'y ginawa mo,
Siya ring gagawin sa iyo.
Salawikain #2
Ang buhay ay gayon lamang sa ugali't kalakaran;
Ganti-ganti katwiran: Magbayad ang may utang sa pinagkakautangan.
Salawikain #3
Ang pagpapaumanhi'y di laging kabaitan;
Ito'y nag-uudyok sa gawang paniniil;
Ang bayang laging nakayuko'y
Mahirap mahango sa pagkaalipin
Salawikain #4
Ang maagang naghahasik, maaga ring nagliligpit.
Ang bumibili ng mahal, siyang namumurahan.
Salawikain #5
Ang akala'y nakamura, namahalan pala.
Salawikain #6
Ayaw ng patulak, gusto'y laging pakabig.
Kung baga sa manok kahig lang nang kahig.
Salawikain #7
Ang liksi at tapang, kalasag ng buhay.