Mga Salawikain - Page 3

Salawikain #15
Ang taong labis na magulang
Karaniwang siya ang nawawalan.
Salawikain #16
Ang taong nasa loob ng bahay na salamin
ay hindi makapamukol ng bato sa kapwa.
Salawikain #17
Ang tunay na kasiyahan
Wala sa kasaganaan.
Salawikain #18
Ang isip ay parang itak
Sa nasa ay tumatalas.
Salawikain #19
Ang pagsisisi, laging nasa huli.
Salawikain #20
Alamid mang anong ilap
Umaamo rin sa himas.
Salawikain #21
Bahaw man at magaling, daig ang bagong saing.