Mga Salawikain - Page 2

Salawikain #8
Ang pag-ibig sa kaaway siyang katapangang tunay.
Salawikain #9
Ang sisiw ng ibong tika,
kapag iyong inandukha
napaaaiila ka na't nang mapataba,
di rin matuto kahit maghinuka.
Salawikain #10
Ang ulang tikatik ang siyang malakas magpaputik
Salawikain #11
Ang asong makangkang kung mangagat ay madalang.
Salawikain #12
Ang kamalian ng hatol, sa kakulangan nang tutol.
Salawikain #13
Ang tumanggi sa grasya lumalabo ang mata.
Salawikain #14
Ang kabutihan ng ugali
Ay lalong higit sa salapi.

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....