Mga Salawikain - Page 2

Salawikain #8
Ang pag-ibig sa kaaway siyang katapangang tunay.
Salawikain #9
Ang sisiw ng ibong tika,
kapag iyong inandukha
napaaaiila ka na't nang mapataba,
di rin matuto kahit maghinuka.
Salawikain #10
Ang ulang tikatik ang siyang malakas magpaputik
Salawikain #11
Ang asong makangkang kung mangagat ay madalang.
Salawikain #12
Ang kamalian ng hatol, sa kakulangan nang tutol.
Salawikain #13
Ang tumanggi sa grasya lumalabo ang mata.
Salawikain #14
Ang kabutihan ng ugali
Ay lalong higit sa salapi.