Parabula

Ang parabula ay kwentong hango sa Bibliya. Naglalaman ito ng mga talinghaga at nagtuturo ng aral. Ito ang uri ng kwentong ginagamit ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pangangaral.

Halimbawa ng Parabula