Hindi Nag-isip

Napakalikot ng asong si Maxi kaya nahulog sa isang balon. Tumalon siya nang tumalon ngunit hindi niya makayang maabot ang ibabaw para siya makaahon.

Sa may dadaang isang kambing. Napadungaw ito sa balon at nang makita ang aso ay nagtanong, "Bakit ka nariyan? Ano ang ginagawa mo diyan?"

"Aba, hindi mo ba nabalitaan? Ngayon daw ay ang tinatawag na El Nino. Mauubos daw ang tubig at matutuyo ang mga lupa. Kaya nagsiguro na ako dito sa balon. Marami-rami pa ang tubig dito at ako'y hindi mauuhaw sa mahabang panahon."

"Ganoon ba?" tanong uli ng kambing. "Maaari ba akong sumama diyan sa iyo?"

"Aba, oo. Talon ka na agad at baka maunahan ka pa ng iba," yaya ni Maxi.

Dagling tumalon ang kambing, Ang aso nama'y biglang tumuntong sa kanyang likod at mula doon ay nakayang luksuhin ang labi ng balon.

Nang nasa ibabaw na siya, dumungaw sa kambing na nasa ilalim ng balon at nagsabi, "Sa susunod, kailangang isipin mo muna ang isang bagay bago gawin. Hindi mo ginagamit ang isip mo kaya nariyan ka ngayon."

See also

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....