Hindi Nag-isip

Napakalikot ng asong si Maxi kaya nahulog sa isang balon. Tumalon siya nang tumalon ngunit hindi niya makayang maabot ang ibabaw para siya makaahon.

Sa may dadaang isang kambing. Napadungaw ito sa balon at nang makita ang aso ay nagtanong, "Bakit ka nariyan? Ano ang ginagawa mo diyan?"

"Aba, hindi mo ba nabalitaan? Ngayon daw ay ang tinatawag na El Nino. Mauubos daw ang tubig at matutuyo ang mga lupa. Kaya nagsiguro na ako dito sa balon. Marami-rami pa ang tubig dito at ako'y hindi mauuhaw sa mahabang panahon."

"Ganoon ba?" tanong uli ng kambing. "Maaari ba akong sumama diyan sa iyo?"

"Aba, oo. Talon ka na agad at baka maunahan ka pa ng iba," yaya ni Maxi.

Dagling tumalon ang kambing, Ang aso nama'y biglang tumuntong sa kanyang likod at mula doon ay nakayang luksuhin ang labi ng balon.

Nang nasa ibabaw na siya, dumungaw sa kambing na nasa ilalim ng balon at nagsabi, "Sa susunod, kailangang isipin mo muna ang isang bagay bago gawin. Hindi mo ginagamit ang isip mo kaya nariyan ka ngayon."

See also