Ang Asong Bundok at ang Tagak

Minsan, habang gahamang kumakain ang asong bundok, bumara sa kanyang lalamunan ang isang buto. Hindi ito makahinga at halos mamatay sa hirap na nararanasan.

Nagkataon namang napadaan ang isang tagak na namamasyal noon. Humingi ng tulong ang asong bundok sa tagak.

"Tagak, tulungan mo akong alisin ang butong nakabara sa aking lalamunan. Kapag naalis mo ito, ikaw ay aking gagantimpalaan," nagmamakaawang wika ng aso sa tagak.

Bagama't nagdadalawang-isip ay sumunod na rin ang tagak. Dahil sa mahabang tuka nito, sandali lamang niyang naalis ang nakabarang buto sa lalamunan ng asong bundok. Ngunit nang hingin ng tagak ang ipinangakong gantimpala ng asong bundok ay umangal ito.

"Hindi pa ba sapat na pinayagan kong alisin mo ang iyong ulo sa aking bibig?"

"Sinasabi ko na nga ba," sa loob-loob ng tagak. "Pag nagsilbi ka sa isang masama, huwag kang maghihintay ng gantimpala."

See also

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....