Ang Lobo at ang Kambing

Gutum na gutom na ang Lobo. Sa paghahanap ng hayop na mapapananghalian ay napatingala siya nang matanawan sa mataas na batuhan ang nanginginaing Kambing. Inisip ng Lobo kung paano niya mapapababa ang bibiktimahin.

"Kaibigang Kambing! Kaibigang Kambing! Napakaganda mo lalo't tinatamaan ng sikat ng araw ang balahibo mo."

"Talaga? Salamat." Sandaling yumuko lang ang Kambing na nagpatuloy sa panginginain.

"Kaibigang Kambing! Kaibigang Kambing! Nag-aalala ako sa kapakanan mo. Baka madulas ka sa gilid ng batong tinutuntungan mo!"

"Kaya ko ito. Salamat sa pag-aalala mo," nagpatuloy sa panginginain at di man lamang tumingin ang sumibangot na Kambing.

"Kaibigang Kambing! Kaibigang Kambing! Di ka dapat sobrang magkakain. Ang anumang sobrang pagkain ay makasasama sa kalusugan natin."

Sa pakikialam ng makulit na Lobo ay galit na galit na umingos ang Kambing na nagpatuloy sa masarap na panginginain.

Nang inaakalang ayaw ng Kambing sa mga pananalitang naglalambing ay malakas na tinawag ito ng naglalaway na sa gutom na Lobo.

"Hoy, Kambing. Bakit nagtitiis ka sa kaunting damo sa ituktok ng batuhan. Bumaba ka at napakaraming damo kang makakain para sa iyong pananghalian!"

"Hoy, Lobo," galit na sigaw ng Kambing. "huwag mong akalaing napakabobo ko. Alam kong pananghalian mo at hindi pananghalian ko ang puntirya mo kaya pinabababa mo ako."

Sa pagkapahiya ng Lobo ay lumayo na ito.

Aral: Di lahat ng pag-aalala ay may katapatang kasama.

See also

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....