Ang Mangangambing at ang Kambing

May isang mangangambing na pinaghabilinang mag-alaga ng isang daang Kambing. Tuwing umaga, lagi na niyang inilalabas ang mga alaga upang manginain sa malawak na kabukiran. Kapag dumidilim na ay isa-isa na niyang pinipituhan ang mga alaga upang maibalik sa kulungan.

Minsang pinipituhan na niya ang bawat alaga ay kapansin-pansing may isang nawawala. Natanawan niyang napalayo ito at nakaakyat sa mataas na batuhan. Pinaswitan nang pinaswitan niya ang Kambing pero hindi man lang ito tumitinag sa pagkakatayo.

Nagdesisyon siyang iwan na lang ang Kambing. Nang aalis na siya ay naalala niya ang kasungitan ng may-ari. Tiyak nga namang hahanapin ang Kambing na nawawala. Nagbalik siyang muli at pumaswit na naman nang pumaswit. Nang mapansing umingos lang ang nagmayabang na Kambing ay dumampot siya ng bato at pinukol ang hayop. Nabasag ang kaliwang sungay ng Kambing.

"I... ikinalulungkot ko. Ikinalulungkot ko." patakbong pagpapaumanhin ng tagapag-alaga habang hinahaplos at sinusuri ang nabasag na sungay. "Sa... sana ipangako mo na hindi mo ipagtatapat sa amo natin na akong tagapag-alaga ninyo ang nakabasag ng sungay mo."

"Nahihibang ka na ba?" tanong ng kambing. "Alam mong hindi ko maitatago ang nabasag kong sungay. Tiyak na makikita ito ng mayari sa lalong madaling panahon at tiyak na marami siyang itatanong."

Aral: May panahong naitatago ang lihim pero ito ay mabubunyag din.

See also

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....