Mga Salawikain - Page 65

Salawikain #449
Ang sakit ng kalingkingan damdam ng buong katawan.
Salawikain #450
Magsasalakot ma't di bagay, mahanga pa'y magpaulan.
Salawikain #451
Nang makaisip magsalakot ay nang basa na ang tuktok.
Salawikain #452
Kung mangusap ang salapi nauumid ang labi.
Salawikain #453
Ang salapi ay mabuting alipin at utusan,
ngunit kapag naging hari ay malupit at makamkam.
Salawikain #454
Ang salapi ay may pakpak, kahit nasa bulsa'y nakalilipad.
Salawikain #455
Maraming salita, kulang sa gawa.