Bakit Maluwang ang Balat ng Baka?

Noong araw may isang mayamang lalaki na nag-aalaga ng isang baka at isang kalabaw. Katulong niya ang mga ito sa bukid, sa pagtatanim at mga ibang gawain.

Isang araw naisipan ng dalawang hayop ang maligo sa ilog. Inalis nila ang kanilang mga damit at lumublob sila sa tubig. Masaya silang lumalangoy-langoy nang matanaw nilang dumarating ang mabagsik nilang amo na may dala-dalang malaking pamalo.

Sa pagmamadali nilang makapagbihis, naisoot ng kalabaw ang baro ng baka, at naisoot naman ng baka ang baro ng kalabaw. Tumakbo sila para huwag maabutan ng among galit na galit.

Mabilis na nakalayo ang baka dahil luwag para sa kanya ang isinoot na baro. Ang kalabaw naman ay hindi nakatakbo dahil sa kasikipan ng soot. Inabutan siya ng amo at hinampas nang hinampas.

Mula noon, luwag na ang damit ng baka, at mas matuling tumakbo kaysa kalabaw.

See also

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....