Si Mario, si Ana, at ang Isda

Tuwang-tuwa ang mangingisdang si Mario nang may nabingwit siyang isang malaking isda. Nang ilalagay na niya ito sa buslo, bigla itong nagsalita, "Huwag!" Muntik nang mahulog sa bangka si Mario sa malabis na pagkagulat.

"Ibalik mo ako sa tubig at bibigyan kita ng kayamanan," sabi ng isda, na nagpipilwag.

Nang mahulasan si Mario, tinanong niya ang isda, "Ano ka ba, impakto?"

"Hindi, ako ay alagad ng mga sirena na naatasang magbantay dito sa malapit sa pampang. May kapangyarihan ako - mahika! Kaya ibalik mo lang ako sa tubig at ipagkakaloob ko sa iyo ang hihilingin mo."

Naalaala ni Mario ang dampang tinitirhan niya. Lagi itong inirereklamo ng asawa dahil sa kaliitan. "Nais ko ang malaking tirahan," sabi niya sa isda.

"Masusunod. Umuwi ka na at makikita mo ang iyong malaking tahanan," sabi ng isda na kaagad namang ibinalik ng lalaki sa tubig.

Hindi lang malaki ngunit tila palasyo ng hari sa gara ang nadatnan niya. "Sa palagay ko, hindi na ako aawayin ni Ana. Malaki na ang bahay namin."

Nguni't hindi pa pala nasisiyahan ang asawa. "Hulihin mo uli ang isda. Sabihin mong walang mga kasangkapan. Dapat ay iyong magagandang mesa, silya, kama at mga dekorasyon sa bahay."

Palibhasa' y takot sa babae, bumalik si Mario sa dagat at namingwit. "Sana'y huwag ko na siyang mahuli para hindi na ako makahingi. Nakakahiya naman ang asawa ko," bulong niya sa sarili.

Nagkataong lumalangoy pala sa malapit ang malaking isda at nang makita si Mario, ito'y lumukso sa kanyang bangka. "Ano, kaibigan, nagustuhan mo ba ang bahay mo?"

"Oo nga, maraming salamat. Nguni't nakikiusap ang asawa ko, kung maaari raw, mabibigyan mo ba raw kami ng mga kasangkapan?" nahihiyang tanong ng mangingisda.

"O, sige. Bumalik ka na sa inyo at naroon na ang mga hinihiling ng asawa mo."

Natitiyak ni Mario na matutuwa na ngayon si Ana. Malaking biyaya na talaga ang ibinigay sa kanila ng isda. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng asawa sa pintuan.

"Balikan mo uli ang isda. Humingi ka naman ngayon ng magagarang alahas at magagandang kasootan. Nais kong makita ng lahat dito sa bayan natin na tayo ang pinakamayaman dito," utos ng babae sa asawa, na alam niyang hindi kayang sumuway sa bawa't sabihin niya.

Hiyang-hiya si Mario na humarap uli sa isda, na madali niyang nakita sa pampang na pinaglalagian nito. "Nakakahiya sa iyo," halos hindi niya maibuka ang bibig, "ngunit may hinihingi na naman ang asawa ko."

Matagal na hindi sumagot ang isda, parang nag-iisip. Kapagkaraka ay nagsalita, "Nakikilala ko na kung ano ang uri ng pagkatao ang asawa mo. Isa siyang sakim at walang pakundangang babae. Hindi siya marunong mahiya, at hindi rin siya mabait na asawa. Parurusahan ko siya. Kukunin ko uli lahat ng naibigay ko na sa kanya." Lumukso sa tubig ang isda at matuling lumangoy papunta sa laot.

Nang umuwi si Mario, nakita niya si Ana na nakaupong umiiyak sa hagdang kawayan, ng dati nilang dampa.

See also