Si Dagang Bayan at si Dagang Bukid

May dalawang dagang magkaibigan, sina Dagang Bayan at Dagang Bukid. Magkalayo ang kaniiang mga tirahan subalit patuloy pa rin ang kanilang pagkakaibigan.

Isang araw, dinalaw ni Dagang Bayan si Dagang Bukid.

"Napakalayo ng lugar mo. Nagutom ako sa pagod. Kumain na tayo," ani Dagang Bayan.

"Wala akong pagkain dito. Halika, maghanap tayo," sagot ni Dagang Bukid.

"Ano? Maghahanap pa tayo?" di-makapaniwalang tanong ni Dagang Bayan.

"Oo, ganyan talaga rito sa bukid. Hahanapin mo muna ang iyong kakainin," malumanay na sagot ni Dagang Bukid.

Naglakad silang dalawa. Sa may daan, nakakita sila ng supot. Dali-dali nila itong binuksan.

"Tinapay! Masarap na tinapay!" sabi ni Dagang Bayan.

"Teka, akin 'yan. Ako ang unang nakakita r'yan," sabi naman ni Dagang Bukid.

"Para walang away, hati na lang tayo," mungkahi ni Dagang Bayan. Tango lamang ang tugon ng kanyang kaibigan.

Hinati ni Dagang Bayan ang tinapay. Iniabot niya ang maliit na bahagi kay Dagang Bukid.

"Naku, hindi pantay ang pagkakahati mo," reklamo ni Dagang Bukid.

"Oo, nga 'no? Bawasan natin," sagot ni Dagang Bayan, at pagkatapos ay kinagatan niya ang mas malaking bahagi.

"Naku, lumiit naman itong isa," sabi ni Dagang Bukid.

Kinagatan naman ni Dagang Bayan ang kabilang bahagi ng tinapay.

"Naku, lumiit nang pareho," himutok ni Dagang Bukid.

"Para walang problema, akin na lang lahat ito. Ang susunod nating makikita ay sa iyo naman," sabi ni Dagang Bayan sabay subo sa lahat ng tinapay.

Dito nakahalata si Dagang Bukid.

"Niloko mo ako! Paano kung wala tayong makitang pagkain?" pagalit niyang wika kay Dagang Bayan.

Dahil dito, nag-away ang magkaibigang daga, at ang kanilang pagkakaibigan ay tuluyang naglaho.

See also

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....