Ang Paruparo

May isang paruparo na lilipad-lipad
Na bago pa lamang nagkakapakpak;
Sa malaking tuwa dili hamak-hamak
Biglang paiibaba at paiitaas.

Sa malaking galak ng kanyang loob
Sa isang hardin siya ay napapasok;
Ang dinatnan niya'y isang abang uod
Sa usbong ng rosal siyang umuubos.

Pagdaka'y binati nitong paru-paro
"Hoy! hamak na uod, ano ang gawa mo?"
Ang sagot ng uod naman ay ganito:
"Nakikita mo na ay itinatanong mo pa?"

"Ikaw paruparo ay tantong walang-hiya
Walang lingon-likod kung ika'y magwika;
Di muna inisip kung saan ka mula
Bago'y uod ka rin na aking kamukha."

"Wala ka na bang maipagmataas
Kundi ang pakpak mo na kikintab-kintab;
Ang lahat ng tao sa iyo ay nangingilag
Dahil sa bulo mo na nakabubulag."

See also

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....