Ang Tahanan

Maliit na dampa ang aking tahanan,
Walang palamuti't mga kasangkapang
Tulad ng sa ibang magagarang bahay;
Nagtataka ako nang gayon na lamang
Kung bakit lagi kong pinagpipilitang
Doon din magbalik sa kinahapunan!

Pag ako'y nalayo kahi't munting saglit,
Nais kong sa dampa'y kaagad magbalik;
Kapag nawawalay, ako'y nananabik,
At kung naghihintay, ako'y naiinip;
Natutuwa ako kapag namamasid
Ang aking magulang at mga kapatid...

Maligaya ako kung nakakapiling
Ang lahat ng aking kaisang-damdamin,
Nalilimutan ko ang mga hilahil,
Ang sumasa-puso'y banal na hangarin;
Kaya't sa tuwa ko'y malimit sabihing
Ang Diyos ay sadyang malapit sa akin.

Ang aking tahana'y isang munting pugad
Na nahihiyasan ng mga pangarap;
Doon ko nakita ang unang liwanag,
Ang pagka-tao ko'y doon din namulat...
Ang aking tahanan ay walang katulad,
Tanging kayamanang sa langit nagbuhat.

See also

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....