Anihan Na Naman

Mga gintong uhay; nakayukod, kumakaway,
Mabibigat ang tangkay; hinog na ang palay.
Tayo'y mag-awitan -
Anihan na naman.

Matitipunong bisig; malalakas, masisigla,
Magagandang tinig; umaawit, masasaya.
Tayo'y mag-unahan -
Anihan na naman.

Malamig ang hangin, sa pisngi ay humahampas,
Magaganda ang tanawin; ang paligid ay mabikas.
Karit ay hawakan -
Anihan na naman.

Sa buong santaon, ito ang hinihintay;
Ngayon ang pagkakaton na magsayang tunay.
Ngayon ay anihan -
Anihan na naman.

See also