Asin

Busilak ang kaputian
Sa tabi ng karagatan;
Dahil sa init ng araw,
Asi'y sa tubig nawalay.

Mahalin natin ang asin,
Pagka't ito'y gamit natin;
pamburo sa tuyo't daing
At panimpla sa pagkain.

Pagkain ay anong tabang
Kapag hindi tinimplahan
Ng asin na sakdal inam,
Ang gamit ay di mabilang.

See also