Bandila Ng Lahi

Hayun, lumilipad sa kaitaasan;
Ang ating bandilang kay gandang pagmasdan.

Kay ganda ng kulay: pula, puti, bughaw;
May tatlong bituin, sa gitna ay araw.

Kapag itinataas ang ating bandila,
Iyong maririnig, awit na pambansa.

Ang bandilang ito ay dapat mahalin,
Katulad din nitong Inang Bayan natin.

See also