Bandila

Nakikita mo ba?
Ayun. Tanawin mo't wawpga-wagayway.
Kapilas ng kumot na may mga kulay;
Ako'y Pilipino: Bandila ko iyan
Mulang pagkabata... hanggang mamatay.

Iyan ang Bandila:
Tanda at sagisag niring pagkalahi;
Handang ipaglaban pag may umaglahi;
Iyang kayong iyan nitong aming lipi;
Sa puso't kaluluwa'y di magagapi-gapi;
Tigmak man ng dugo ng mga nasawi
Lalong gumaganda sa aking pangwari.

Kaputol na kayo,
Ngunit nang makabit sa dulo ng tagdan,
Walang kasing-uri... walang kasing-mahal;
Huwag magkamaling dustahin mo iyan,
Sambansang buhay man ay makakatimbang;
Sa dagat, sa lupa at himpapawid man
Ang bandilang iyan ay ipagsasangalang.

See also

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....