Batang Uliran

Uliran ang batang laging nakangiti,
Kakilala't hindi'y kanyang binabati,
Matimping kumilos, magalang na lagi;
Kapuri-puri nga ang kanyang ugali.

Sa kanyang tahanan, siya'y masunurin:
Katulong ng ina sa lahat ng gawain,
Sa mga kapatid siya'y matulungin,
Sa lolo at lola, asal ay butihin.

At sa paaralan, siya'y sumusunod
Sa mga tuntuning ipinag-uutos,
Kamag-aral, guro'y kaibigang lubos
Ng batang ulitan, kay bait kumilos.

Kapag nasa daan, iyong makikita,
Asal na huwaran, ugaling masaya,
Kinagigiliwan ng halos lahat na
Ang batang ang ayos, kilos ay maganda.

Uliran ang bata kahit siya'y nasaan,
Yaman ng magulang at ng paaralan
Bilang mag-aaral, bilang mamamayan
Dangal siya at puri nitong Inang Bayan.

See also

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....