Filipinong Filipino

Bilang isang Pilipino, karangalang mawiwika
Ng tulad ko ang magmahal at gumalang sa bandila;
Kapag ito ay inapi't niyurakan ng banyaga
Ang puso ko'y may kalasag at may talim yaring dila.

Filipinung-pilipino sa matapat na kataga,
Sa isipan at sa puso, sa damdaming makabansa;
Hindi dapat na iwaglit kahit saglit sa gunita
Nang sa dagok ng dayuhan tayo'y laging nakahanda.

Katataga't katapangan ng bayaning namayapa,
Katarungang naging binhi nang matapat
Nararapat pagyamanin, isapuso't isadiwa
Upang itong ating bayan ay pamuling dumakila.

Bansa nating malaon ding nagtiis ng kahirapan,
Sa Lipunang Bago ngayo'y nakilala't nabibihasan,
Pantay-pantay na pagtingin sa dukha man o mayaman
Na sa ati'y inihasik ng Pangulo nitong bayan.

See also

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....