Hiwaga Ng Buhay

Ang Diyos ay hindi nangako sa atin
Na ang kalangitan ay laging maningning
Na laging may araw at wala nang dilim
O may kasiyahang walang paninimdim.

Ang Diyos sa atin ay hindi nangako
Tukso't paghihirap ay hindi darapo
Di niya sinabing ang lungkot sa puso
Ay hindi darating kung tuwa'y maglaho.

Ang landas ay hindi sinabi ng Diyos
Na laging may rosas at damong malambot
O hindi tatawid sa agos ng ilog
At hindi aakyat sa mabatong bundok.

Ang ipinangako ng Diyos sa tanan
Ay lakas sa tuwina at kapahingahan
Liwanag sa landas, awa't pagmamahal
Biyaya at aliw, wagas, walang hanggan!

See also

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....