Kabayanihan

Iba't ibang uri ang kabayanihan
Tulad ng bulaklak, iba't ibang kulay,
May mga bayaning pinararangalan
Mayroong di-kilala'y bayani ring tunay.

Mga kababayang nabuwal sa laban
Mga magigiting, mga matatapang,
Nag-alay ng dugo at saka ng buhay
Upang mapalaya lupang minamahal.

May mga bayani sa mga tahanan
Bayani sapagkat ulirang magulang,
Ang turo sa anak, kabutihang-asal
Upang sa paglaki ay maging huwaran.

May mga bayaning nasa paaralan
Batang masunurin, masikap, magalang,
Batang malulusog, isip at katawan
Mga mamamayan ng kinabukasan.

May mga bayaning utusan ng bayan
Hindi pinipili ang sinisilbihan,
Sa mga sakuna ay maasahan
Kapag may panganib ay matatawagan.

Ang maging bayani ay hindi mahirap
Kung puso'y malinis, marunong lumingap,
Kagalinga't buti'y siyang tinatahak
Saan mang tungkulin ay karapat-dapat.

See also

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....