Kamatayan

Kung sa langit nabubuhay
ang sa lupa'y namamatay,
ano't kinatatakutan ang
oras ng kamatayan?

Ginto't pilak sa pukpukan
ng platero'y umiinam;
ng puring lalong makinang
sa pukpok ay pumupusyaw.

Kung sa liwanag ng araw
sariling sira'y titingnan,
manlulura kaya'y ilan
sa kanyang aninong tunay?

See also