Kapag May Lindol

Naku! Ikaw ay kumapit,
Ang lahat ay yumayanig;
Gumalaw ang paligid,
Naku! Ako'y nanginginig.

Tila ako'y nahihilo,
Hindi maaring tumakbo,
Ito'y lindol na totoo -
Manalangin na lamang tayo.

See also