Lahat Tayo'y Filipino

Siya, ikaw saka ako,
Sila, kami saka tayo -
Lahat tayo'y Filipino
Pagkat dugo ay pareho.

Ating baya'y Pilipinas,
Bansanating nililiyag -
Isang bansang sakdal dilag
Sa silanga'y isang Perlas.

Pilipino'y wika natin
Kaya dapat na mahalin;
Ito'y bigay nga sa atin
Niyang Poong gumigiliw.

See also