Manikang Maganda

Mapungay ang mata,
Labi ay mapula;
Siya si Leonora,
Manikang maganda.

Sa gabing madilim,
Siya ay kapiling;
Aking paninimdim,
Kanyang papawiin.

Pag wala si Nanay
At wala si Tatay,
Siya'y aking taglay
Sa dalawang kamay.

See also