Mga Tugma

Mais na kalamay ay sadya kong ibig.
Lalo na't ang halo ay bagong pinipig,
Halo ang pambayo sa sangkap na gamit
At halo ng halo nang huwag manikit.

Kaytaas ng palo ng bapor na yaon
Ngunit nang lumakas ang bagyo kahapon,
Sa lakas ng palo ng hanging habagat
Nabali nang bigla, sa dagat bumagsak.

Kay lakas ng lagnat ni Neneng kong mahal,
Sing-init ng baga ang kanyang katawan;
Nang sa mangagamot siya ay patingnan
Baga pala niya ay nalamigan daw.

Ako'y humahanga riyan kay Mang Isko
Sapagkat mahusay tumugtog ng baho;
Ngunit hininga niya ay sadyang ayoko,
Sakdal po ng baho kaya di ko gusto.

Ako ay nagtanim ng buto ng santol
Sa tabi ng tubo sa banda pa roon;
Ngayon ay tubo na, may sariwang dahon,
Darating ang araw ito ay yayabong.

See also

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....