Pagmasdan Ang Batis

Anak, pagmasdan mo ang mabining agos
ng mahinhing batis;
totoong matining;
anaki ay ahas na pasuling-suling
sa paliku-likong landas na makitid;
iilag sa lug-ong
iiwas sa bus-ol
sa batong marahan ay hindi umurong,
patuloy... patuloy
sa mga sagabal,
at hindi matakot sa kanyang pagdaloy
hanggang sa maabot ang tuwang hangganang
dagat na malalim.
Sa buhay na itong
palad na mabato
Anak, tularan mo ang mayuming batis.

See also