Pagyamanin Natin

Dapat nating pag-aralan ang Ingles at Pilipino
Sapagkat sa kaunlaran ay tulong ang mga ito;
Kailangang magtulungan ako, ikaw, sila't tayo
Upang itong Pilipinas matampok sa buong mundo.

Kung sa Ingles ay mahina, maaari ring humusay,
Kailangang gawin lamang ay lubusan na magsanay;
Dapat kayong magsibasa ng magasi't pahayagan,
Manood ng telebisyo't pelikulang maiinam.

Magbasa din ang s'yang dapat ng maraming babasahin,
Manood ng telebisyo't pelikulang yari sa 'tin;
Kailangan ding gawin ito kung mahal ang wika natin
Gamitin sa tuwi-t'wina at palaging pagyamanin.

Pilipino ay pambuklod sa wikaing iba-iba
At tatak ng pagkabansa nitong bayang sinisinta;
Ito'y dapat na mahali't tangkilikin sa tuwina,
Pagkat ito ay sagisag nitong bayang sakdal ganda.

Dapat ding pagyamanin ang dayuhang wikang Ingles,
Kailangang matutuhan pagkat wikang pandaigdig;
Maaaring gawing tulay kung may nais na makamit
Na pagtulong o balita sa labas ng bayang ibig.

Pagkat kapwa mahalaga ang dalawang wikang ito;
Kailangang pag-aralan, Mamamayang Pilipino;
Dapat tayong magsumikap upang lahat ay matuto
Nitong wikang nangabanggit at uunlad tiyak tayo.

See also

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....