Salapi At Paggawa

Ako'y bisig: gumagawa; ikaw'y pilak: gumugugol
Pawis, lakas at salapi'y yakap-yakap, tulong-tulong;
Mabigat man ang gawain, kaya nating maibangon
Ay kung laging patas tayo sa tungkuling nauukol;
Pahunan kang kung palaging sa pasiya'y mahinahon,
Akong bisig, sa pagtupad, gumagawang walang tutol.

Ang salapi mo'y talagang una't makapangyarihan
Gumugulong sa daigdig, sa daigdig nakahanay;
Ginto't pilak ang pahiyas sa iwi mong kamahalan,
At sa lahat ng sandali, salapi ang binibilang;
Datapuwa't sa pagtulog, paggawa ang inuunan,
Sa pagkain ay paggawa ang napipita mong ulam.

Oo, tunay, sa paggawa nabubuhay ang marami,
At ang ayaw sa paggawa'y namumuhay na pulubi;
Ang masikap sa paggawa ay uliran at bayani
Kung tawagin ng Puhunang mapagbigay at mabuti,
Katataga't kaunlara'y sa Paggawa inaani
Sa tulong ng ginto't pilak ng Puhunang kumandili.

Puhunan kang may salapi, bisig ako ng dalita,
Kapag tayo'y may hidwaan ay kayraming naluluha,
Kapag tayo'y kapwa tapat sa tungkulin at adhika
Sa kinitang pagsasama, ang ginhawa'y laksa-laksa;
Hindi lamang bayan-bayanang nalilipos ng tuwa't
Daigdiga'y nakaatang sa salapi at paggawa.

See also

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....