Salapi At Paggawa

Ako'y bisig: gumagawa; ikaw'y pilak: gumugugol
Pawis, lakas at salapi'y yakap-yakap, tulong-tulong;
Mabigat man ang gawain, kaya nating maibangon
Ay kung laging patas tayo sa tungkuling nauukol;
Pahunan kang kung palaging sa pasiya'y mahinahon,
Akong bisig, sa pagtupad, gumagawang walang tutol.

Ang salapi mo'y talagang una't makapangyarihan
Gumugulong sa daigdig, sa daigdig nakahanay;
Ginto't pilak ang pahiyas sa iwi mong kamahalan,
At sa lahat ng sandali, salapi ang binibilang;
Datapuwa't sa pagtulog, paggawa ang inuunan,
Sa pagkain ay paggawa ang napipita mong ulam.

Oo, tunay, sa paggawa nabubuhay ang marami,
At ang ayaw sa paggawa'y namumuhay na pulubi;
Ang masikap sa paggawa ay uliran at bayani
Kung tawagin ng Puhunang mapagbigay at mabuti,
Katataga't kaunlara'y sa Paggawa inaani
Sa tulong ng ginto't pilak ng Puhunang kumandili.

Puhunan kang may salapi, bisig ako ng dalita,
Kapag tayo'y may hidwaan ay kayraming naluluha,
Kapag tayo'y kapwa tapat sa tungkulin at adhika
Sa kinitang pagsasama, ang ginhawa'y laksa-laksa;
Hindi lamang bayan-bayanang nalilipos ng tuwa't
Daigdiga'y nakaatang sa salapi at paggawa.

See also