Tulay Kawayan

Putol-putol na kawayan
Ipinakong pantay-pantay;
Inilagay sa pampang,
Sa ilog ay nakatunghay.

Dito ako tumatawid
Pagtungo sa aming bukid;
Dito ako namimingwit
Ng bakuling malilit.

Kapag ibig kong dumalaw
Sa lola kong minamahal,
Dito ako dumaraan
Sa marikit naming tulay.

See also