Ulirang Titser

Tisa at pisara ang kanyang sandata
Sa pakikihamok sa tuwi-tuwina.
Ang hirap at pagod ay di alintana,
Maibahagi lamang ang mensaheng dala.

Pangalawang magulang, turing sa kanya
Magaling mamahala at magdisiplina.
Ang kanyang klase'y sadyang naiiba
Simbolo ng isang masayang pamilya.

Maging sa larangan ng pagpapayo
Kung 'di man eksperto'y sadyang epektibo,
Kaya ang lipunan, saludo sa iyo!
Ikaw ay tunay na isang modelo.

See also