Wikang Pambansa

Tayo'y taga-Luson, sila ay Bisaya
At kayo nama'y sa Mindanaw mula;
Iisa ang ating sinilangang bansa,
Sa iisang lahi, tayo ay nagmula.
Ipinagkaloob sa atin ng "Ama"
Ay mga wikain na magkakaiba,
Kung kaya nga tayo noong dakong una
Sa isip at puso'y hindi magkaisa.
Pa'nong di gayon? Dito sa 'ting bayan
Mga katutubo'y magkakahiwalay
Dahilan sa ating mga karagatan
At mataas nating mga kabundukan.
Ang tumulong sa 'tin sa problemang ito
Ay Pangulong Quezon na dakilang tao;
Siya ang nagsikap na magkaro'n tayo
Ng Wikang Pambansa, wikang Pilipino.
Pasalamat tayo sa Pangulong mahal
Dahil sa ang wika'y kanyang itinanghal;
Tunay na umunlad bayan nating mahal
Sa tulong ng wika, Pilipinong hirang.

See also

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....