Ala-ala Ng "Ika-30 Ng Disyembre"

Labingwalong angaw: isang puso.
Isang diwa, isang buhay.
May isang watawat;
Malaya! Malaya!

Sa araw ng ito ang gunitang banal:
Isang Noli't Fili
Isang Balintawak,
Isang Bagumbayan.
Nalibing ang Martir.
Subali't bumangon
Ang diwang Magiting!

Ang dibdib ng bayan ay biglang nayanig,
Putok! Sigaw! Putok!
Dumanak ang dugo -
Sa dugo namuo
Ang isang Malolos!

Labingwalong angaw: isang puso,
Isang diwa, isang buhay;
Dr. Jose Rizal.

See also