Ang Batong Maliit

Namamasyal noon ang hari sa hardin
Upang bigyang laya ang diwa't panimdim
Walang anu-ano; natawag ang pansin
Ng batong maliit na hamak sa tingin

Bato'y tinitigan at tinisud-tisod
At saka tinanong ang kanya ring loob
Ano kaya itong himala ng Diyos?
Bakit pati ito, sa mundo'y sumipot?

Kung saan-saan na naglakba'y ang isip
Ng haring nawili sa pagkakatitig,
Sa wakas umurong ang taglay na guhit
Ng kanilang palad ay nagkakawangis.

Bato ay maliit, at hamak na hamak,
Siya ay dakila at hari ang tawag,
Nguni't ngayon niya nakuro't natatap
Na ang hari't bato'y pantay rin ang sukat.

Hugis pa nga siya kung pagtutuusin
Ng hamak na batong maliit sa tingin,
Siya'y naglalayag na patungong libing,
Bato'y matitirang bato rin sa hardin...

See also

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....