Ang Dampang Tahanan

Madalas marinig
sa maraming bibig:
"Dumalaw ka naman
sa aming maliit at dampang tahanan."

Malimit na sagot
ay ang sumusunod:
"Di ko tinitingnan
ang bahay na munti kundi namamahay."

Ano ang tahanan?
Yaon ba'y gusaling pinagkagastahan
ng maraming pilak at malaking yaman?
Yaon ba'y kongkreto na ubod ng tibay
na di nagbabago bumagyo't umaraw?

Iyon kaya nama'y
isang bahay-kubong, kugon ang bubungan
at maraming butas sa palarindingan?
Isa kayang dampang tukod ay kawayang
sa kaunting hangin ay gigiray-giray?

Ang isang tahana'y
Hindi sinusukat sa mga paligid
na magandang tingnan at kaakit-akit;
Kahit na palasyong singganda ng langit
ay hindi tahanan pag-walang pag-ibig.

Ang isang tirahan
kahit sira-sira sa laot ng bukid
Pag ang namamaha'y may bukas na dibdib
at nagmamahalan sa lahat ng saglit...
Iyan ang tahanang tangi sa daigdig!

See also

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....