Ang Damdamin

Ito'y pintig ng puso,
Ito'y laman ng dibdib;
Aliw, tuwa, galak,
Lungkot, lumbay;
Nagdudulot ng ngiti at halakhak,
Kung minsan hibik,
iyak, hinagpis
taghoy at paos na tinig.

See also