Sa Iyo... Aking Bayan

Pangako ko'y katapatan
Sa 'yo aking mutyang bayan;
Sa puso ko'y laging simpan
Itong aking pagmamahal.

Watawat mo'y igagalang,
Itatampok sa isipan
Pagka't ito ay sagisag
Nitong layang nakakamtan.

Ang dangal mo'y aariing
Isang hiyas na may ningning;
Yaman mo ay sisinupin
Ng kalinga at paggiliw

Iyong wika'y mamahalin,
Palagi kong gagamitin;
Sisikaping paunlarin
Magsisilbing buklod namin

Pag-unlad mo aking bansa
Dinadalangin sa Lumikha;
Sana'y kamtin ang biyaya,
Kaunlaran at pithaya.

See also