Salamat, Kaibigan

Salamat, kaibigan
Sa iyong pagtulong;
At sa kahirapan,
Ako'y nakaahon.

Salamat, kaibigan
Sa iyong dalangin;
Tunay nalimutan
Ang aking tiisin.

Salamat, kaibigan
Sa pag-aalala
Na 'yong inilaan
Sa tulad kong aba.

See also