Sa Ating Paaralan

Halina, mga kabataan,
Sa ating paaralan;
Doo'y mag-aaral tayo
Upang tayo'y mapanuto.

Tayo ay magsusulat,
Magbabasa ng aklat,
Sa kuwento'y makikinig,
Tutula at aawit.

Tayo ay maglalaro
Ng takbuhan at piko,
Taguan, hagarang taga,
Patintero at sipa.

Naroroon ang guro,
Sa atin ay magtuturo;
Halina, kabataan,
Sa ating paaralan.

See also