Pagtitipid

Di masama ang magtipid
Sa lahat ng iyong gamit;
Ang masama'y mag-aksaya
Ng gamit na mahalaga.

Kapag ikaw ay masinop,
Ikaw ay may madudukot;
Paggasta ay unti-unti,
Mahalaga ang salapi.

Ang nagtitipid na bata
Ay may mabuting adhika:
"Kapag may nangailangan,
Ay kanyang matutulungan.

See also