Pag Huni Ng Mga Ibon

Ang huni ng pipit
Sa itaas ng Kalumbibit
Pag ang bata'y pangit
Ang lahat ay nabubuwisit.

Ang huni ng Kulyawan
Sa itaas ng kawayan
Pag ang bata'y mayabang
Si Tatang ay nasusuklam.

Ang huni ng batubato
Sa itaas ng makopa
Pag ang dalaga'y maganda
Si Kuya'y masaya.

Ang huni ng batubato
Sa itaas ng mabulo
Pag ang bata'y mabango
Si Impo'y napapalukso.

See also