Mga Mahal Naming Guro

Mahal kong guro, kay buti mo;
Iyong nais na kami'y matuto.

Lahat ng bata ay iyong mahal,
Ang pagtuturo, sa puso mo'y bukal.

Akoy turuang maging mabuti,
Maging magalang at kawili-wili.

"Sundin ang guro," sabi ni Nanay,
"Sundin ang guro," utos ni Tatay.

Ikaw'y bayani nitong bayan natin,
Mahal kong guro, mahal ka sa amin.

See also