Mga Filipino Para Sa Pilipinas

Ako'y taga-Luzon, ikaw ay sa Visayas,
Sila nama'y pawang sa Mindanao mula,
Bagama't magkaiba ang ugali't wika,
Tayo nama'y isa sa puso at diwa.

Iisa ang bayan natin at watawat,
Mga Filipino-taal tayong ganap,
Kaya nga't halina at magyakap-yakap,
Sa isang adhika, damdamin, at pangarap.

See also