Mabait Si Lola

Kung mayroong lola sa bawa't tahanan,
Ang lahat ng bata ay may kasiyahan;
Sa mga gawain, sila'y tutulungan,
At saka sa gabi, sila'y kukuwentuhan.

Kung sa bawa't bahay ay mayroong lola,
Lahat ay malinis, lahat ay masaya;
Ang kanyang ugali ay kaaya-aya,
At ang kabaitan ay walang kagaya.

Sa aming tahanan ay may lola ako,
Mabait, masipag, mahusay magkuwento;
Kapag may dumating na kaibigan ko,
Ang palagay niya dito'y parang apo.

See also