Mangingisda (Mandaragat)

Sa pagsikat ng araw sa dakong silangan
May gintong pag-asa tayong matatanaw
Kung ang lupa'y mayroong biyayang tinatataglay
Sa dagat may gintong tanging kayamanan.

Sa tulong ng lambat at sipag ng bisig
Sa puso ng dagat kami nakahilig
Ang alo't amihan na laging kasama
Ang unos sa laot hindi alintana.

Kaming magdaragat may mithiing magiting
Upang mapaunlad itong bayan natin
Sa buong sambayanan iaalay namin
Ang puso at lakas dugo't buhay namin.

Sa bayang kong mahal, bayang ginigiliw
Magandang simulain tinataglay namin.
Sa bagong panahon iaalay namin
Ang puso at lakas dugo't buhay namin.

See also

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....