Linggo Ng Mga Aklat

Sa simula ay ang sa inyo'y ibibigay,
Mga guro at magulang, panauhi't kamag-aral;
Sa inyo'y ihahandog itong munting nakayanan
Upang kayo ay aliwin at mabigyang kasiyahan.

Sa sariling pag-iisip, marahil ay itatanong
Bakit tayo ngayong hapon ay narito't nagtitipon?
Katanungang hihingi at tangi kong itutugon
Ay Linggo ng mga Aklat ang dito ay nakatuon.

Ako'y hindi nag-iisa sa pagharap ko sa inyo,
Paggunita't pagdiriwang kaya tayo naririto;
Kasama ko labing-anim kamag-aral, kapara ko
Na may diwa't pagmamahal sa atin pong mga libro.

L - ikha ako't binalangkas ng maalab na isipan,
Kaya ako'y naririto't sa daigdig ay sumilang.

I - law ako, liwanag ko, tanging nasang maialay,
Init akong nag-aalab sa malamig na isipan.

N - gayong ako ay kapiling, sana naman ay ingatan,
Buklatin mo yaring dahon sa gabi at maging araw.

G - intong yaman ang katulad sa dunong na makakamit,
Kaya tanging hinihiling iganti mo ay pag-ibig.

G - amitin mo nang maingat, akong ito ay mahalin,
Lagyan mo ko ng pabalat, sa tuwina ay kupkupin.

O - ras na may katanungan, lagi akong nakalaan,
Hindi kita bibiguin sa hanap mong kasagutan.

N - agdurugo ang puso ko kapag ako'y binayaan,
Hinahangad ilaan mo'y itong iyong pagmamahal.

G - intong butil nitong dunong na sa aki'y nakamit mo.
Ay gamitin sa mabuti't pakikipagkapwa-tao.

M - ga kuwento't anekdota, talambuhay at sanaysay,
Tula, dula at pabula, gintong aral nitong buhay,
Kaalamang mahalaga, alamat na pinagmulan
Sa akin mo mababasa, sa pahinang tinataglay.

G - inintuang karunungan na sa aki'y makukuha,
Pagyamanin at linangin, isapuso sa tuwina.

A - ko'y sulo't iyong tanglaw , magsisilbin gisang gabay
Sa pagtahak ng landasin sa tugatog ng tagumpay.

A - riin mong ako'y Ikaw, mahalin mo at ingatan,
Ako'y laging nakalaan - matapat na kaibigan.

K - atanungan di-malirip nitong mga mag-aaral,
Walang ibang tumutugon kundi aklat na patnubay.

L - agi akong iingatan, laging lagyan ng pabalat,
Pagkatapos na magamit ay itago nang maingat.

A - ng dahon ko'y h'wag punitin at maingat na gamitin,
Karunungang sinatitik, unawai't pagyamanin.

T - agumpay mong makakamit ay ligayang ituturing
Pagkat ito ang hangad ko't minimithi na layunin.

Bago kami mamaalam at wakasan itong tula,
Marapatin sana akong mag-iwan ng pagunita;
Mga aklat ay ingatan pagkat yamang mawiwika,
Sandata sa kamangmangan at palihan nitong wika.

See also

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....