Lupang Sinilangan (Dapat Mahalin)

Kayong Kabataan, dapat magkaisip
At nang kaunlaran ay ating makamit;
Mahalin ang bayan nang higit at higit
Pagkat may kaloob ay Diyos sa langit.

Nagkabuhay tayo at nagkatahanan
Sa isang lupaing ating sinilangan;
Ngala'y Pilipinas nitong ating bayan
Na sadyang nilikha ng Poong Maykapal.

Nagkalahi tayo sapagkat may bansa
Na mayamang tunay ang dagat at lupa;
Nagkapalad tayo sa mga biyaya
Na likas na yamang dulot ni Bathala.

Kaya kabataan, kusang pabukalin
Sa liblib ng puso wagas na paggiliw -
Pag-ibig na tunay sa ating lupain,
Lupang Pilipinas, lupa ng magiting.

See also