Krus Na Pula

Kapag may kapayapaan,
O kaya ay may digmaan;
Krus na Pula ay asahan,
Tumutulong kanino man.

Ito'y walang pinipili,
Maging anuman ang lipi,
Paglilingkod ay masidhi,
Hindi lamang sa kalahi.

Kung may bagyong dumadalaw
O may lindol na malakas,
Krus na Pula'y lumalantad,
Laang maglingkod sa lahat.

See also